Popisek Popisek Popisek
Popis
REGISTRACE do soutěží
ONLINE průběžné výsledky pro PC
ONLINE průběžné výsledky pro SMART PHONE

Identifikace jezdců pracuje za pomoci RFID technologie na nízké frekvenci což nám umožňuje čtení čipů pouze na max.100 cm. Identifikace(zápis kola) vyžaduje přikládat čip ke čtečkám při průjezdech. Tato technologie je zřejmě zcela nepřijatelná pro měření MX soutěží, avšak pro měření CC popř. enduro soutěží je vhodná. Výhodou je že každý jezdec má okamžitou kontrolu o zápisu kola do PC a to v podobě zvukového a světelného signálu, a taktéž má možnost si přečíst na informačním displeji další údaje jako např. čas kola, svou průběžnou pozici aj.
Brána se dvěma čtečkama je připojena k PC kabelem a může se nacházet max. cca 10metrů od PC. Informační displeje komunikují bezdrátově pomocí BT technologie. Komunikační vzdálenost je dána možným „zarušením“ prostoru a pohybuje se do cca 40m bez použití speciálních antén. Teoretická hranice, tak aby docházelo k plynulému odbavování jezdců se pohybuje někde kolem 110 čipů při cca 10ti minutovém okruhu. Při delším kole počet jezdců může narůstat a naopak. Celé zařízení se neustále zdokonaluje a vyvíjí. Pro názornost byla vytvořena videa práce časomíry na které se můžete podívat ZDE.